Stimulering Duurzame Energieproductie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

Voor de SDE+ 2017 is een budget van 6 miljard euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit;
  • hernieuwbaar gas.

Haalbaarheidsstudie

Ook in 2017 moet uw aanvraag voorzien zijn van een haalbaarheidsstudie m.b.t. uw project. Lees hier alles over op de site van de RVO. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Aanvragen

U kunt vanaf 7 maart 2017 de SDE+ subsidie aanvragen via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Snel meer weten?

Lees dan de digitale brochure 'SDE+ 2017 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' Download de digitale brochures hier

Wilt u contact? Mail of bel ons.